Products

Flavor Descriptor: fresh

Propyl Mercaptan Nat

Mixed Di and Tri Sulfides Nat (Methyl propyl trisulfide 45%)

Nerol/ Geraniol Nat (60/40)

Menthyl Lactate Nat

Menthen-8-thiol, p- Nat, 0.1% in PG

Menthen-8-thiol, p- Nat, 1% in D-Limonene

Menthen-8-thiol, p- Nat, 1% in Grapefruit Oil

Menthen-8-thiol, p- Nat, 1% in PG

Menthen-8-thiol, p- Nat, 1% in Triacetin

Menthen-8-thiol, p- Nat, 1% in Triacetin Nat USOC